Rekomenduojama, 2020

Redaktoriaus Pasirinkimas

Apibrėžimas Kategoriškai būtina

Kas yra kategoriškas imperatyvas:

Kategorinė imperatyva yra filosofijos koncepcija, kurią sukūrė filosofas Immanuelis Kantas, kuris teigia, kad kiekvienas žmogus turėtų veikti pagal moralinius principus.

Immanuel Kant

Kantui būtina imtis bet kokio plano, rodančio, kad konkretus veiksmas turėtų būti įgyvendintas, o tai yra analizė.

Imperatyvo samprata analizuoja motyvaciją, kuri verčia žmogų veikti skirtingose ​​gyvenimo situacijose.

Įvairūs Kanto imperatyvai

Immanuel Kant imperatyvo sąvoką suskirstė į dvi kryptis: kategorinę imperatyvinę ir hipotetinę imperatyvą .

Kategoriškai būtina

Pagrindinė kategorinė prasmė yra moralės, principų ir pagarbos pojūtis.

Bet koks ir visas veiksmas, įgyvendintas praktikoje, apima ne tik tikslą, kurį jis siekia, bet ir tai, kaip šis tikslas yra pasiektas.

Be to, kad yra esminis dalykas, kad niekas nebūtų pažeistas, svarbu, kad veiksmų vykdytojai elgtųsi su savimi moraliniu požiūriu, kuris yra nepriklausomas nuo bausmės ar bet kokios kitos rūšies žalos.

Kategoriškai būtina, kad asmenys turėtų veikti pagal tai, ką jie norėtų matyti kaip visuotinius įstatymus, tai yra, jie neturėtų daryti kitiems, ką jie nenorėtų kitiems daryti su jais. Dėl šios teisės sąvokos kategoriškas imperatyvas taip pat buvo priskirtas visuotiniam imperatyvui .

Kategorinio imperatyvo pavyzdys

Nevažiuokite dideliu greičiu .

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau sakinyje sakoma, kad asmens, kuris sako frazę, moralinė sąžinė žino, kad važiavimas dideliu greičiu yra pareiga; yra būdas, kaip nekelti pavojaus savo gyvenimui, o ne kitų gyvybė, yra būti atsakingas prieš save ir savo artimą.

Vien tik to pakanka, kad veiksmai, kurių nereikia važiuoti dideliu greičiu, būtų įgyvendinami. Atkreipkite dėmesį, kad nerimaujama dėl bausmės, kuri gali būti taikoma, jei ši pareiga nėra įvykdyta.

Nepriklausomai nuo bausmės, veiksmų motyvacija yra moralinis rūpestis, o ne baimė dėl galimos baudos.

Kategorinio imperatyvo svarba

Kategorinio imperatyvo samprata yra labai svarbi harmoningo gyvenimo visuomenėje idealui, nes gina, kad visi žmonės elgiasi etiškai ir moraliai ir veikia nekenkdami kitiems.

Kategorinių imperatyvių pamokslų filosofija, kad tai turėtų būti įgyvendinta sąžinės ir moralinės pareigos klausimu, o ne baimė gauti bausmę, jei kas nors prieštarauja teisingam.

Didžiausia šio filosofijos praktiškumo nauda yra taikaus socialinio sambūvio, nes kasdienio gyvenimo didžiausias dalykas nėra susijęs su kitais, ko nenori daryti sau.

Hipotetinis reikalavimas

Hipotetinis imperatyvas yra visiškai priešinga kategoriškos būtinybės samprata.

Pagrindinė kategoriškos būtinybės idėja yra laikytis idėjos, kaip būdą pasiekti tam tikrą tikslą. Yra tiesioginis ryšys tarp veiksmo ir tikslo, ty, kad x būtų pasiektas, ir tai turi būti padaryta.

Šis reikalavimas vadinamas hipotetiniu, nes veiksmai, kurių reikia, kad būtų pasiektas galas, gali būti arba negali būti praktiškai įgyvendinami, priklausomai nuo to, kas galiausiai pasinaudos jais.

Tačiau nėra svarbu, ar šis tikslas atitinka moralės ir etikos principus. Pagrindinis dėmesys skiriamas tikslui ir veikimui tokiu būdu, kuris laimės jus, nepriklausomai nuo aplinkybių ir visų kitų.

Hipotetinio imperatyvo pavyzdys

Jei nenorite mokėti baudos, nevažiuokite dideliu greičiu.

Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau pateiktame sakinyje pagrindinis asmens rūpestis yra baudos nemokėjimas.

Moralinis rūpestis dėl savo vientisumo ar fizinio vientisumo neegzistuoja. Tai, kas jam daro „atsargų“, yra hipotezė, kad bus suimta, o ne atsakomybės jausmas.

Sužinokite daugiau apie būtinybę.

Kanto principai

Kanto teigimu, žmogaus moralė nepriklauso nuo jo patirties ar yra susijusi su patirtimi, ty, tai yra gebėjimas, kuris jau gimė su žmogumi; yra įgimtas.

Taigi, visi žmonės sugeba atskirti, kas teisinga nuo neteisingo.

Kantiška etika yra visiškai pagrįsta kategorišku imperatyvu.

Kantiška moralė netoleruoja interesų motyvuotų požiūrių ir veiksmų, nes ji grindžiama pareiga veikti moraliai.

Sužinokite daugiau apie moralę ir etiką.

Smalsumas apie Immanuelį Kantą

Kanto tėvas buvo žinomas kaip žmogus, kuris skelbė tiesą virš visų dalykų.

Iš jo etikos ir moralės principų galima suprasti, kad Kantą tiesiogiai paveikė jo tėvo etikos taupymas.

Pats filosofas savo raštu rašė, kad jo tėvo namuose niekada nebuvo vietos nieko, kas prieštarautų padorumui ir teisingumui.

Populiarios Temos, 2020

Populiarios Kategorijos

Top